TÍNH NĂNG TỔNG ĐÀI

–         Tổng đài Pabx CS208+ dung lượng 2 đường vào bưu điện 8 máy lẻ (Không mở rộng)

–         Đổi số máy lẻ tùy chọn giải số từ 2 số đến 4 số (từ 10 đến 9999)

–          Hiển thị số từ ngoài vào, hiển thị số khi chuyển máy và hiển thị số nội bộ

–          Lời chào disa thời gian ghi âm lên tới 60 giây, cho phép ghi âm lên tới 4 câu chào

–          Cho phép khi gọi vào vừa phát lời chào vừa đổ chuông máy lẻ bên trong

–          Nhạc chờ tùy chọn khi giữ máy hoặc chuyển máy

–          Cấm máy lẻ gọi đi, chỉ được gọi nội hạt, nội bộ, hay chỉ gọi các số điện thoại chỉ định

–          Hạn chế thời gian gọi đi cho từng máy lẻ

–          Chức năng đàm thoại hội nghị 3 bên